Osoba wykonująca notatki przy komputerze

W biurze lub on-line