Telefon

TEL: 32 359 22 11
FAX: 32 359 22 12

E-mail

elc@us.edu.pl

Adres

ul. Bankowa 14
Biuro: pok. 505
40-007, Katowice

Dyplom uznania

W 40. rocznicę współpracy Fundacja British Council podziękowała nam za wkład włożony w poszerzanie kompetencji językowych naszych studentów.

dyplom