Telefon

TEL: 32 359 22 11
FAX: 32 359 22 12

E-mail

elc@us.edu.pl

Adres

ul. Bankowa 14
Biuro: pok. 505
40-007, Katowice

Biznes English & BEC (option)

Dla osób chcących praktycznie opanować język używany w świecie biznesu, niezbędny w pracy, w korporacji, w interesach, w administracji.

  • Przydatny np. w celach wygłoszenia prezentacji, prowadzenia spotkań i negocjacji.
  • Wskazany poziom opanowania języka na początku programu: średniozaawansowany – B1/B2.
  • Kurs obejmuje wybrane aspekty zagadnień makro i mikroekonomii,  przedsiębiorczości, małej firmy, marketingu, reklamy, PR, pieniędzy i banków, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, tzw. zasobów ludzkich: rekrutacji, aplikacji,  itd.
  • Zakresy tematyczne są wybierane z puli w zalżności od stopnia zaawansowania uczestników i ich potrzeb i zainteresowań.
  • Każda edycja kursu oparta jest na wiodącym podręczniku oraz wyborze materiałów z innych źródeł, aktualne materiały żródłowe i prasowe, jak i materiały autorskie wykładowcy.
  • Proponowany wybór tematów i zagadnień oparty jest o analizę potrzeb i oczekiwań uczestników kursu w danej edycji.
  • Na życzenie uczestniów program zawiera wprowadzenie do formatu i trening egzaminacyjny  BEC Vantage i/lub BEC Higher – zależnie od planów i intencji uczestników  poszczególnych edycji.
O egzaminach więcej na Cambridge Examinations
PoziomB1/B2 – CEF
Czas kursu w semestrze45 godzin
Spotkań w tygodniu1
Czas jednego spotkania120 min