Telefon

TEL: 32 359 22 11
FAX: 32 359 22 12

E-mail

elc@us.edu.pl

Adres

ul. Bankowa 14
Biuro: pok. 505
40-007, Katowice

Intermediate


Dla osób, które już potrafią w miarę skutecznie porozumiewać się w licznych, acz typowych sytuacjach życia codziennego, lecz chcą znacznie wzbogacić zasób słownictwa i frazeologii, pogłębić znajomość gramatyki i poprawić swobodę i płynność mówienia.

Kurs pozwala na rozumienie typowych wątków rozmowy dotyczących spraw i zdarzeń w domu, pracy, podróży, banku, restauracji, sklepie, urzędzie i u lekarza.

Pozwala na tworzenie prostych, spójnych i poprawnych gramatycznie wypowiedzi, komunikowanie potrzeb fizjologicznych i emocjonalnych, opisywanie zdarzeń i stanów emocjonalnych, komentowanie bieżących zdarzeń, dyskutowanie o gustach i zainteresowaniach, formułowanie opinii i ich uzasadnianie – trafne i poprawne zachowania językowe, także w bardziej skomplikowanych sytuacjach życia codziennego i w pracy.

Po ukończeniu poziomu B1/Threshold, można zacząć myśleć o przygotowaniu – w dwuletnim cyklu – do jednego z egzaminów Cambridge, aby uzyskać międzynarodowy Certyfikat języka ogólnego lub specjalistycznego poświadczający znajomość języka na poziomie Upper-Intermediate/ Independent User.

Uwaga! Jesteśmy elastyczni i proponujemy kurs raz lub dwa razy w tygodniu, co więcej mamy w ofercie same KONWERSACJE na poziomie Intermediate. Można je wybrać jako dodatek do każdego z kursów, lub jako niezależny kurs bez innych zobowiązań.

Porozmawiaj z naszymi Konsultantami  – doradzą wybór najodpowiedniejszej opcji.

POZIOMB1
ŁĄCZNY CZAS CAŁEGO KURSU120 lub 90 lub 60 godzin
CZAS KURSU W SEMESTRZE60 lub 45 lub 30 godzin
SPOTKAŃ W TYGODNIU22 razy lub 1 raz w tygodniu
CZAS JEDNEGO SPOTKANIA90 (2×45) lub 135 (3×45) min