Telefon

TEL: 32 359 22 11
FAX: 32 359 22 12

E-mail

elc@us.edu.pl

Adres

ul. Bankowa 14
Biuro: pok. 505
40-007, Katowice

Regulamin

Regulamin

 1. Kandydat rezerwuje miejsce w grupie – telefonicznie, mailem lub poprzez Formularz Zgłoszeniowy.
 2. Osoby  kontynuujące naukę w kolejnym roku prosimy o rezerwację miejsca odpowiednio wcześnie.
 3. Kandydat przystępuje do testu kwalifikującego po ustaleniu z Biurem dogodnej daty i godziny.
 4. Procedura rekrutacyjna składa się z części pisemnej: dwa poziomy zaawansowania (do wyboru) i rozmowy kwalifikacyjnej.
 5. Na podstawie wyniku procedury rekrutacyjnej Kandydat rezerwuje miejsce w GRUPIE.
 6. Gwarancją utrzymania rezerwacji jest dokonanie wpłaty na podane konto bankowe w ciągu 7 dni.
 7. Po wydrukowaniu  (ze str.wwwZAPISY) formularza  tu:UMOWY  prosimy podpisany dokument dostarczyć do Biura wraz z Dowodem Wpłaty – przed rozpoczęciem zajęć.  Można też przesłać skan. Nr konta znajduje się w formularzu UMOWY.
 8. Opłaty semestralnej można dokonać jednorazowo lub w 2 ratach.  Pismo dot. opłaty ratalnej należy skierować do Kierownika ELC i złożyć w Biurze.
 9. Informacje o RABATACH  oferowanych w bieżącym roku akademickim są zamieszczone poniżej.
 10. Uprzejmie prosimy o przestrzeganie terminów wpłat. Patrz: odnośne zapisy w UMOWIE (14 i dalsze)
 11. W przypadku rezygnacji z rezerwacji miejsca, prosimy powiadomić Biuro w ciągu 7 dni.
 12. W sytuacjach nietypowych lub spornych, prosimy o kontakt z Kierownikiem ELC,  mgr A. Gelner.
 13. Skargi i zażalenia przyjmuje kierownik ELC j.w.
 14. UWAGA – Jeśli uczestnik kursu zalega z opłatą, otrzymuje dwukrotne przypomnienie drogą mailową lub telefonicznie.  W przypadku dalszego braku wpływu na konto,  Biuro ELC z przykrością będzie zmuszone zawiesić możliwość uczestniczenia w kursie do chwili usunięcia zaległości finansowej.
 15. W razie nagłej niedyspozycji wykładowcy, uczestnicy  będą powiadamiani mailem lub telefonicznie (sms) niezwłocznie, gdy informacja dotrze do biura ELC.
 16. Całkowita ilość godzin kursu wynikająca z zawartej umowy pozostaje niezmienna.
 17. Oprócz regularnych zajęć, ELC  organizuje dodatkowe egzaminy próbne,  konwersacje, warsztaty tematyczne i spotkania okolicznościowe dla stałych uczestników kursów. Zaproszenia są publikowane ze stosownym wyprzedzeniem na firmowej stronie www i na naszym fanpage na Facebook“u.

Rabaty na rok akademicki — odliczane jednorazowo                                               

1. Za kontynuację w kolejnym roku akademickim (po dwóch semestrach)   70 zł/ cały rok 
2. Dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Śląskiego   50 zł / semestr

Uwaga

Rabaty 1. i 2. dla jednej osoby nie sumują się.